Trí Tuệ Đám Đông – Vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số

67.000 VNĐ 35.000 VNĐ

Tác giả: James Surowiecki
Người dịch: Nguyễn Thị Yến
 NXB Tri thức
 VNN Publishing

Hết hàng

Báo cáo Lạm dụng

Báo cáo lạm dụng cho sản phẩm Trí Tuệ Đám Đông – Vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số

Danh mục: ,